יום שיא קולנועי
לחטיבות ביניים ותיכונים

חברת 'אפיקי תקשורת' מתמחה כ-25 שנה בהפקת תכניות בתחום הקולנוע ובפעילות החברתית.
ימי הקולנוע שלנו הינם כלל בית ספריים המשלבים מפגשי קולנוע באולם וסדנאות בכיתות.
אנו נביא את אולם הקולנוע אליכם ונפיק סרטונים בנושאים שונים בשיתוף התלמידים בנושא המותאם לצרכי בית הספר כגון: מעגל השנה, ימים מיוחדים, נושאי דגל בית ספריים, פרויקטים לימודיים וכדומה.

הקולנוע מפגיש אותנו עם נושאים מורכבים כמו:
בחירה, שליטה, אחריות, ערבות הדדית, קבלת השונה, מנהיגות ועוד.
הנושאים הללו מדוברים במפגשים באופן מעורר הזדהות מחד ומאידך יוצר מרחק בטוח לביקורת, ניתוח
והסקת מסקנות במישור האישי.

עולם הקולנוע

החברה הישראלית

חברתיים וערכיים

מסיבת סיום מהסרטים

Scroll to Top