דף הבית >> ימי קולנוע וערכים >> ימי קולנוע וערכים - על יסודי >> גיל ההתבגרות בראי הקולנוע

גיל ההתבגרות בראי הקולנוע

גיל ההתבגרות הוא אולי השלב המרכזי בהתפתחותו של כל אדם. ההתפתחות מתרחשת בכמה מישורים: פיזית, שכלית, חברתית ורגשית. בשלב זה אמורה להבשיל זהותו של המתבגר הלכה למעשה: אופיו,נטיותיו, כישרונותיו יכולתו שהתפתחו והופיעו בשנים שקדמו לגיל ההתבגרות, אמורים להתבסס לתמונה ברורה. אין בכוונתנו ללמד מהו גיל ההתבגרות, אך ברצוננו לשקף, להציב מראה, לספק הצצה מהצד, וכל זאת באמצעות קטעי סרטים. אנחנו ננסה לראות איך הגיבורים המתבגרים של הקולנוע מתמודדים עם הבעיות שהגיל הזה מציב. 
דעות, אמונות ותפיסות עולם בוגרות אמורות מתגבשות בגיל הזה.. המשימה – בניית זהות יציבה, שלמה, בריאה ומשולבת כך שיוכל המתבגר לצאת לחיים עצמאיים, פוריים ומספקים.
אך בשלב הראשון המתבגרים חייבים לחוות שינוי שהוא אולי הקשה מכל – להיפרד רגשית מהקשר הקרוב, התלותי, בהוריהם. גיבוש הזהות האישית. מי אני. תהליך שנעשה תוך תהליך של היפרדות מהזהות של הילד, שהינה מחוברת לזהות הוריו (או דמות מטפלת). המתבגר נפרד, בשלבים, רגשית, שכלית וחברתית מהדמויות המרכזיות במשפחתו ומעצב עצמו כישות בעל זהות אישית נפרדת (מה אני כבר לא, ובהמשך מה אהיה). תהליך הפרידה מההורים והשתחררות מהתלות מתבצעת תוך כדי ניכור, התמרדות ועוינות כלפי ההורים. זהו תהליך נורמטיבי, רגיל בגיל ההתבגרות.
צורך התפתחותי זה, בבנית מרחק רגשי מסוים מההורים, מרחק שיאפשר בניית זהות אישית עצמאית, מובן כמקור העיקרי ל"סערת גיל ההתבגרות". המרידה, המשא ומתן, הויכוחים והעימותים – מובנים בעיקר כחלק מתהליך הפרידה מההורים.
 
FacebookGoogle+Twitter