אירועי הקרנת סרטי תלמידים

פסטיבל ילדות בראי הקולנוע ה- 10 ברחובות
תכנית עירונית בשיתוף תכנית קרב ואפיקי תקשורת לתלמידי שכבת ה' ברחובות
1500 תלמידים, 51 סרטונים ו19 בתי ספר
משתתפים באירוע
ההקרנה
החגיגי של רחובות.
סינמה קרב חולון ה-17 
אירוע שיא של עיריית חולון
בשיתוף תכנית קרב ואפיקי תקשורת
לתלמידי בתי הספר היסודיים בחולון
סינמה קרב קרני שומרון
אירוע שיא של קרני שומרון
בשיתוף תכנית קרב ואפיקי תקשורת
לתלמידי בתי הספר היסודיים בקרני שומרון
סינמה קרב שומרון 
אירוע שיא של מועצה אזורית שומרון
בשיתוף תכנית קרב ואפיקי תקשורת 
לתלמידי בתי הספר היסודיים
ביישובי השומרון
סינמה קרב נתניה
אירוע שיא של עיריית נתניה בשיתוף תכנית קרב ואפיקי תקשורת לתלמידי בתי הספר היסודיים 
בנתניה