SMART ME  סדנאות צילום ועריכה באייפד/טאבלט לצוותי הוראה

בסדנאות SMART ME צוות ההוראה יקבל כלים מעשיים ליצירת סרטונים לצרכי שימוש בתכנית הלימודים.
בשלושה מפגשים מעשיים ותוך עבודה בקבוצות קטנות, כל אחד מצוות ההוראה יתנסה בעצמו בהדרגתיות בצילום ועריכת סרטונים באפליקציות שונות באייפד/ טאבלט ואף בסמארט- פון.

ָָׂ* ניתן לקבל גם בגרסת מפגש קולנוע יחיד באורך 90 דקות. 

במהלך המפגש המורים יקבלו כלים לצילום ועריכה בסמארטפונים/ טאבלטים/ אייפדים שלהם לצרכים שונים, ע"י אפליקציות ותכונות מובנות במכשיר. בעקבות המפגש יוכל הצוות להפעיל את התלמידים בקבוצות עבודה קטנות ולצלם ולערוך תוצרים מתוך הפעילויות השותפות של התלמידים לטובת נראות והעשרת מערכי השיעור. 

קהל יעד: 
התוכנית מיועדת לצוותי הוראה המעוניינים לשלב שימוש בסרטונים ככלי להעשרת מערכי השיעור.

מטרות התוכנית:
 • בתוכניות וסדנאות הלימוד שלנו אנו משלבים הקניית ידע להכרת שפת התקשורת לצד רכישת מיומנות מעשית ושימושית בעולם התקשורת והחינוך ובדגש על התנסות חווייתית.
  נושאי פעילות:
  ·       
 • מפגש ראשון - הכרת הקולנוע ככלי ללמידה משמעותית.                                                                             רכישת השפה הקולנועית והכרת הכלים להכנת סרטון (צילום, שילוב מוזיקה וכתוביות). שימוש בתוצר לצורכי PBL, תיעוד, אתר ביה"ס ושיעור מתוקשב.                                                                                          התנסות בצילום ובאפליקציות מסייעות ופיתוח רעיון לתסריט.
 • מפגש שני – חלוקה לקבוצות קטנות להתנסות מעשית מונחית ביצירת סרטון (צילום ועריכה) לצורכי תוכנית העבודה של בית הספר.
 • מפגש שלישי- עריכה באפליקציות כולל סגירת כתוביות ופס קול. צפייה בתוצרים וקבלת טיפים לשיפור, שדרוג ויישום עם התלמידים.
   
   
  שיטות הדרכה:
  ·         הרצאה פרונטאלית דרך הקרנת סרטונים ותוצרים
  ·         הדרכה מעשית והתנסות בצילום ובאפליקציות
  ·         הפקת סרטון לצרכי בית הספר
  ·         עבודה בקבוצות והתנסות אישית
  ·         תרגול החומר הנלמד
  ·         צפייה בתוצרים וקבלת טיפים לעבודה עם התלמידים