קבוצת הפייסבוק של אפיקי תקשורת וצוות אופקים

מקום ראשון - בי"הס זבולון המר - לוד