סבלנות וכבוד בראי הקולנוע

האחר הוא אני- סבלנות, כבוד וקבלת האחר 
תכנית המותאמת לנושא השנתי


במפגש זה ניגע בכוחו של הקולנוע להעביר מסרים עם דגש על קבלת האחר והכלה, כבוד, נתינה, אחריות, מעורבות חברתית ועוד דרך למידה משמעותית.