קבוצת הפייסבוק של אפיקי תקשורת וצוות אופקים

מקום שני- בי"הס בכר רוסו - צור משה