קבוצת הפייסבוק של אפיקי תקשורת וצוות אופקים

מערכי שיעור- לצוותי הוראה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון LA LUNA

פעילות לפתיחת שנה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון LOU

פעילות לפתיחת שנה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון "ילד שקוף למחצה"

פעילות לפתיחת שנה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון 

for the birds

פעילות לפתיחת שנה

להצטרפות לקבוצת הפייסבוק "סרטונים להקרנה בכיתה" 

למידע וקביעת פגישה:

מערך שעור -
לאחר צפייה בהרצאה "אקשן מתגייסים"

פעילות בנושא הכנה לצה"ל

מערך שעור -
לאחר צפייה בהרצאה "חומר טוב למחשבה"

פעילות בנושא מניעת סמים ואלכוהול

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון 

מנודים
פעילות לפתיחת שנה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון 

PLAYMATE
פעילות לפתיחת שנה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון 

SOAR
פעילות לפתיחת שנה

מערך שעור -
לאחר צפייה בסרטון 

כינים
פעילות לפתיחת שנה