תכניות קרן קרב ותל"ן לבתי הספר וחטיבות הביניים

תקשורת, קולנוע וטלוויזיה
לתלמידי כיתות ד' ו וחט"ב
הקניית מושגים בשפת הקולנוע והתקשורת | הכרת תולדות הקולנוע | הז'אנרים השונים בקולנוע | התנסות בפעלולי מצלמה | הקניית כלים לצפייה ביקורתית במדיה | משחק מול מצלמה ואיפור מקצועי | הפקת סרט והתנסות בתפקידים השונים: כתיבת תסריט, צילום, בימוי, משחק.
אנימציה
לתלמידי כיתות א'-ג', ד'-ו'
הקניית מושגים באנימציה קלאסית | הפקה וצילום סרט מצוייר וקומיקס | התנסות בטכניקות אנימציה מגוונות: אנימציה מצויירת, אנימציה תלת מימדית | צפייה מונחית בסרטי אנימציה | הפקה וצילום סרטי אנימציה | חשיבה וכתיבה יצירתית
צילום סטילס
לתלמידי כיתות ד'-ו' וחט"ב
הקניית כלים לצילום נכון ויצירת תמונה עם משמעות | לימוד זוויות צילום, קומפוזיציה, אור וצל, אשליות הצילום | הפקת פרויקט צילומי עם התלמידים.
פרסום ושיווק
לתלמידי כיתות ד'-ו' וחט"ב
הכרת עולם הפרסום: מושגים, תיאוריות וצרכנות בעולם המותגים | התנסות באסטרטגיות וטקטיקות פרסומיות שונות | הפקת קמפיין פרסומי עם התלמידים
רדיו
לתלמידי כיתות ד'-ו' וחט"ב
הכרת ציוד אולפן הרדיו ותפעולו | הקניית מושגים בעיתונות המשודרת | הקמת תחנת רדיו בית ספרית ושידור תכניות ע"י התלמידים.
קולנוע חברתי ערכי
לתלמידי חט"ב ותיכון
למידת השפה הקולנועית | הכרת הרשתות החברתיות והשפעתן על הפרט והחברה | יצירת סרטים חברתיים קרים בהדגשת קולו של הילד.